Pwy sy'n gymwys?

Mae ein rhaglen ar gyfer unrhyw Fyfyriwr y Gyfraith yng Nglyndŵr Wrecsam, neu fyfyriwr y gŵyr aelod o'r rhwydwaith amdano sy'n astudio gradd yn y gyfraith neu gyfwerth. Mae ceisiadau ar agor i unrhyw grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y diwydiant cyfreithiol. Mae enghreifftiau yn cynnwys myfyrwyr y gyfraith cenhedlaeth gyntaf, myfyrwyr y gyfraith o gefndir ethnig lleiafrifol, ymgeiswyr gydag anabledd, myfyrwyr LHDTC+, myfyrwyr a dreuliodd amser yng ngofal yr awdurdod lleol, a myfyrwyr o gartrefi sydd ar incwm isel. Nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol, ac rydym eisiau i'r cynllun fod yn agored i bawb sydd ei angen.  Byddwn yn blaenoriaethu myfyrwyr yn seiliedig ar y ffaith a ydynt yn genhedlaeth gyntaf ac yn gallu arddangos ymrwymiad a diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y gyfraith.

Myfyrwyr cenhedlaeth gyntaf

Naill riant na'r llall wedi bod i Brifysgol nac â gradd. Rydych yn cael eich cyfrif fel y genhedlaeth gyntaf hyd yn oed os yw'r bobl ganlynol wedi mynd i brifysgol: eich rhieni maeth, eich gweithwyr gofal, eich brawd neu chwaer, eich rhieni biolegol (os ydych wedi eich mabwysiadu) neu riant nad ydych wedi bod mewn cyswllt â nhw yn ystod eich addysg uwch radd ac ôl 16.

Rydym yn deall y gall fod yn frawychus bod y cyntaf ac rydym yn gobeithio y gallwn, mewn rhyw ffordd, eich cynorthwyo a'ch tywys ar eich taith.

Cymhwysedd myfyriwr ar gyfer y Rhwydwaith

  • Rhaid bod yn 18 oed neu'n hŷn
  • Rhaid bod yn astudio ar gyfer gradd yn y gyfraith neu gyfwerth
  • Bydd myfyrwyr cenhedlaeth gyntaf yn cael blaenoriaeth ar y rhaglen rwydwaith