Bob blwyddyn rydym yn mynychu rhagor o Ffeiriau UCAS ac Addysg Uwch ar draws y wlad. Mae'r digwyddiadau yma'n siawns i chi weld llawer o brifysgolion o dan un to ac i gysidro'ch opsiynau.

Bydd ein staff a myfyrwyr ar ein stondin yn barod i ateb eich cwestiynau am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Gallwch hefyd pigo copi o'n prosbectws diweddaraf i fyny, gyda'n rhestr lawn o gyrsiau gallwch ddewis.

 

Dyddiad Digwyddiad  Amser
Chwefror    
3ydd Chwiliwch Prif Ysgol y DU Manceinion 9.30yb - 2.30yp
9fed Dewiswch Eich Dyfodol Llwybrau Creadigol, Abergele 9.30yb – 2.30yp
29ain UCAS Manceinion 9.00yb – 3.00yp
Mawrth    
1af UCAS Manceinion 9.30yb - 3.00yp
1af Chwiliwch Prif Ysgol y DU Briste 9.30yb – 2.30yp
2il Dewiswch Eich Dyfodol Sir Gaerfyrddin 9.00yb – 6.00yp
8-9fed  UCAS Gogledd Iwerddon 8fed: 10.00yb - 3.00yp
9fed: 9.30yb - 1.30yp
9fed

Chwiliwch Prif Ysgol y DU Leeds

9.30yb - 2.30yp
14eg UCAS Gloywon 9.30yb – 3.00yp
14eg Chwiliwch Prif Ysgol y DU Caerdydd 9.30yb – 2.30yp
15fed UCAS Lincoln 9.30yb – 2.30yp
16-17eg  UCAS Darbi 9.30yb – 2.30yp
17eg Chwiliwch Prif Ysgol y DU Caerlŷr 9.30yb - 2.30yp
20ain  UCAS Exeter 9.30yb - 3.00yp
21ain  Dewiswch Eich Dyfodol Ceredigion 9.00yb - 2.00yp
23ain UCAS Caergaer 9.30yb – 2.30yp
23ain  Chwiliwch Prif Ysgol y DU Sheffield 9.30yb - 2.30yp
24ain  Chwiliwch Prif Ysgol y DU Birmingham 9.30yb - 2.30yp
27-28ain UCAS Llundain 9.30yb - 3.00yp
Ebrill    
18eg  UCAS Bournemouth 9.30yb – 3.00yp
19eg UCAS Winchester 9.30yb – 3.00yp
20-21ain  UCAS Farnborough 9.30yb – 3.00yp
25ain  UCAS Stoke on Trent 9.30yb – 2.30yp
26-27ain   UCAS Casnewydd 9.30yb – 3.00yp
28ain   UCAS  Gaerfyddin 9.30yb – 2.45yp
28ain   Chwiliwch Prif Ysgol y DU Lerpwl 9.30yb - 2.30yp
Mai    
3ydd UCAS Middlesbrough 9.30yb – 3.00yp
Mehefin    
5ed UCAS Maidstone 9.30yb – 3.00yp
6-7fed UCAS Dwyrain Llundain 9.30yb – 2.30yp
9fed UCAS Lerpwl 9.30yb – 3.00yp
12fed UCAS Norwich 9.30yb – 3.00yp
13fed UCAS Ipswich 9.30yb – 3.00yp
14eg UCAS Colchester 9.30yb – 3.00yp
14eg-15fed UCAS Leeds  9.30yb – 3.00yp
16fed UCAS Sheffield 9.30yb – 3.00yp
20ain-21ain UCAS Bedford 9.30yb – 2.30yp
22ain UCAS Newcastle 9.30yb – 3.00yp
26ain-27ain UCAS Birmingham 9.30yb – 3.00yp
27ain UCAS Bangor 10.00yb - 1.00yp
28ain UCAS Hull 9.30yb – 2.30yp
Gorffennaf    
5ed UCAS Caerliwelydd 9.30yb – 2.30yp