Mae rhaglen y Campws Actif yn fenter sy'n annog myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Wrecsam i fod yn fwy egnïol a gwneud dewisiadau iachach bob dydd.

Mae'r rhaglen yr ydym yn ei hyrwyddo o'r Ganolfan Chwaraeon yn annog pawb i gymryd rhan mewn rhyw fath o weithgaredd. Gallai fod yn rhywbeth mor syml â defnyddio'r grisiau yn lle'r lifft a dewis darn o ffrwythau yn hytrach na phecyn o greision ar gyfer byrbryd.

Gweithgareddau

Mae tîm Chwaraeon Wrecsam yn trefnu nifer o weithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at staff a myfyrwyr er mwyn annog cymryd rhan mewn ymarfer corff ochr yn ochr â'u gwaith neu eu hastudiaethau. 

Mae’r holl sesiynau’n ddarostyngedig i argaeledd y cyfleuster. Gwiriwch gyda derbynfa’r Ganolfan Chwaraeon, os gwelwch yn dda.

Rhaglen newydd yn dod ym mis Medi 2023.