Dosbarthiadau chwaraeon a ffitrwydd

Dosbarthiadau rheolaidd

DyddAmserDosbarth

Dydd Llun

10.00 - 11.00

Camu

 

18.00 - 22.00

Clwb Pêl Fasged Wrecsam 

Dydd Mawrth

10.00 - 11.00

Badminton Prifysgol y Drydedd Oes 

 

12.00 - 13.00

Tennis Bwrdd Prifysgol y Drydedd Oes

 

18.00 - 20.00

Clwb Pêl rwyd Wrecsam 

Dydd Mercher

10.00 - 11.00

Tynhau'r Corff

 

18.00 - 19.00

Futsal Wrecsam – Sesiwn Merched 

 

19.00 - 20.00

Futsal Wrecsam – Sesiwn Mamau 

 

20.00 - 21.00

Futsal Wrecsam – Sesiwn Tadau 

 

20.00 - 22.00

Crefftau Ymladd Gagnon

Dydd Iau

13.00 - 16.00

Rygbi’r Undeb Cadair Olwyn Rygbi Gogledd Cymru 

 

17.00 - 21.00

Clwb Pêl rwyd Dreigiau’r Gogledd

 

19.00 - 20.00

Tae Kwon Do Wrecsam

 

19.00 - 20.00

Carate

Dydd Gwener

12.00 - 13.00

Active Age

 

16.00 - 17.00

Sefydliad Cymuned y Cae Ras 

Dydd Sadwrn

09.00 - 10.00

Futsal Wrecsam – Sesiwn Plant Bach 

 

10.00 - 11.00

Futsal Wrecsam – Sesiwn plant dan 8 oed 

 

10.00 - 11.00

Clwb Hoci Iau Wrecsam 

Dydd Sul

09.00 - 10.00

Futsal Wrecsam – Sesiwn plant dan 7 oed 

 

10.00 - 11.00

Futsal Wrecsam – Sesiwn plant dan 10 oed 

Camu 

Sesiwn ymarfer canu aerobig llawn, yn ddelfrydol ar gyfer tynhau a chynyddu lefelau ffitrwydd.

Prisiau: £3.50 y sesiwn | 2 sesiwn am £6.00 (Brig) | 2 sesiwn am £5.70 (Oddi ar oriau brig)

Crefftau Ymladd Gangon

Mae'r GMAA wedi'i leoli yn Wrecsam, rydym yn addysgu crefftau ymladd i oedolion o bob math o fywyd. Mae'r holl gelfyddydau rydym yn eu dysgu yn systemau datrys effeithiol sydd wedi cael eu profi, rydym yn osgoi chwaraeon.

Mae ein cwricwlwm wedi'i rannu'n daflenni gwaith y mae myfyrwyr yn cael eu harwain drwyddynt. Mae hyn yn caniatáu i bob myfyriwr ddysgu ar gyflymder sy'n addas iddyn nhw eu hunain. Gofyniad oedran 18 oed. +

Prisiau: Mae ffioedd y clwb yn cael eu cymryd bob 4 wythnos | £40 am un noson yr wythnos = 8 awr o hyfforddiant | £50 ar gyfer dwy noson yr wythnos = 16 awr o hyfforddiant

Body Tone

Dosbarth cyflyru corff sy'n cynnwys sesiwn ymarfer aerobig ac ymarferion gwrthsefyll amrywiol.

Prisiau: £3.50 y sesiwn | 2 sesiwn am £6.00 (Brig) | 2 sesiwn am £5.70 (Oddi ar oriau brig)

Carate

Celfyddyd hunan-amddiffyn sy'n dangos sgiliau hunanddiogelu ymarferol a addysgir gan ein hyfforddwr cymwys, Roger Williams.

Prisiau:  Plant £2.00 | Oedolion £3.00

TKD (Tae Kwon Do) Wrecsam

Celfyddyd hunan-amddiffyn o Gorea yw hon sy'n adnabyddus am ei thechnegau cicio cyflym.
Fe'i dysgir gan hyfforddwyr sydd wedi'u cymhwyso'n llawn, a chanddynt wiriadau CRB: Julie Price - gwregys du 6ed radd a Tracy Fry -gwregys du 3edd radd.

hope-wrexham-tkd.co.uk

Active Age

Mae'r dosbarth hwn i ddechreuwyr yn ddelfrydol i bobl nad ydynt wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ers cyfnod hir. Mae'r dosbarth yn cynnwys sesiwn ffitrwydd effaith isel ynghyd â Pilates.

Prisiau:  £3.50 y sesiwn| £20.00 am gerdyn sesiwn 7 wythnos

Cynhelir pob dosbarth yn y Ganolfan Chwaraeon ar brif gampws Wrecsam - am ragor o fanylion ffoniwch 01978 293275 neu anfonwch e-bost i sports.bookings@glyndwr.ac.uk