A student working at a desk with classmates

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

6 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn gwaith cymdeithasol? Dewch i ddatblygu eich dealltwriaeth o addysg ac ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol gyda’r cwrs byr cyflwyniadol hwn.

Prif nodweddion y cwrs

Mae’r cwrs yn enwedig o ddefnyddiol i’r rheiny sydd: 

 • Yn ystyried gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol ac yn awyddus i gael cyflwyniad sylweddol er mwyn cadarnhau eu cymhelliant a dechrau gwaith paratoi.
 • Mewn rolau gofal cymdeithasol sydd eisiau symud i faes gwaith cymdeithasol ond angen cadarnhau eu gallu a’u hyder ar gyfer astudiaeth lefel 4. 
 • Wedi gwneud cais am y cwrs BA Gwaith Cymdeithasol ond wedi bod yn aflwyddiannus, ac eisiau gwneud mwy o waith paratoi. 
 • Derbyn mewnbwn modiwl gan weithwyr cymdeithasol cymwys 
 • Eich paratoi i wneud ceisiadau i gyrsiau gwaith cymdeithasol.
 • Dysgu cyfunol ar-lein ac mewn person (sesiynau wyneb yn wyneb wedi’u cynnal gyda’r nos). 
 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Amlinellu dulliau, natur a gofynion addysg gymhwysol ar gyfer gwaith cymdeithasol.
 • Cyflwyno disgwyliadau a phroses reoleiddio sy'n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol, Gofal Cymdeithasol Cymru a chyd-destun Cymreig penodol ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol.
 • Nodi'r unigolion a'r mathau allweddol o arferion sy’n nodweddu gwaith cymdeithasol.
 • Archwilio'r wybodaeth, y rhinweddau a'r sgiliau allweddol sy’n angenrheidiol i weithwyr cymdeithasol.
 • Cyflwyno egwyddorion gwerthoedd gwaith cymdeithasol, arfer gwrth-ormesol a gweithio mewn partneriaeth (cyfranogiad).
 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond gall ymgeiswyr sydd am drafod yn anffurfiol a yw'r cwrs yn addas iddynt ebostio Helena.Barlow@glyndwr.ac.uk.

Addysgu ac Asesu

Mae addysgu ac asesu ar lefel 4 a bydd 36 awr o addysgu a 164 awr o amser astudio annibynnol - cyfanswm 200 awr.

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno dogfen bortffolio-bach unigol, a bydd manylion hyn yn cael eu harchwilio fel rhan o’r cwrs:

 1. Datganiad myfyriol lle bydd y myfyriwr yn ystyried y gwahaniaethau rhwng gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, a goblygiadau rheoleiddio (1,200 gair).
 2. Llyfryddiaeth anodiadol o bum testun mewn maes penodol o fewn ymarfer gwaith cymdeithasol cynulleidfaol (cyfwerth â 500 gair).
 3. Copïau printiedig o ddwy swydd mewn ymateb i Fforymau Trafod Modiwlau dan gyfarwyddyd. (2 x 250 gair).
 

Ffioedd a chyllid

AM DDIM

 

Dyddiadau'r cwrs

If you would like to find out more about future dates for this course, register your interest.