Close up of hands on a laptop keyboard

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

9 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs byr hwn am sicrhau fod gan y myfyrwyr y sgiliau TG sydd eu hangen arnynt mewn gwaith graddedig a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr feithrin eu hyder a gwella eu gallu TG i fod yn effeithiol wrth ddefnyddio MS Office.

Prif nodweddion y cwrs

  • Astudio ar-lein yn ddi-dâl.
  • Datblygu eich sgiliau TG yn bersonol neu’n broffesiynol.
  • Meithrin hyder wrth ddefnyddio rhaglenni MS Office.

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Hanfodion TGCh a Rheoli Ffeiliau (MS Windows) – helpu myfyrwyr gyda sgiliau cadw trefn gyfrifiadurol sylfaenol, a darparu dealltwriaeth hanfodol ar sut i ddefnyddio cyfrifiadur mewn modd diogel a chyfrifol.
  • Prosesu Word (MS Word) – helpu'r myfyrwyr i ddefnyddio amrywiaeth o offer prosesu word sylfaenol i gynhyrchu dogfennau priodol, uniongyrchol a rheolaidd.
  • Cyflwyniadau (MS PowerPoint) – darparu'r sgiliau i ddefnyddio amrywiaeth o offer cyflwyno sylfaenol.  Bydd y myfyrwyr yn gallu creu cyflwyniadau priodol, a sioeau sleid.
  • Taenlenni (MS Excel) – galluogi myfyrwyr i ddefnyddio amrywiaeth o offer taenlen sylfaenol i gynhyrchu taenlenni priodol.
  • Rhyngrwyd/Cysylltiadau - helpu'r myfyrwyr i ddeall sut i ddefnyddio'r Rhyngrwyd ac e-bostio mewn ffordd ddiogel a chyfrifol.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

I gadw eich lle ar y cwrs hwn, ewch i’r siop ar-lein.

Y dyddiad cau ar gyfer cadw lle ar y cwrs hwn yw wythnos cyn y dyddiad dechrau. Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad un: Gwaith Cwrs (pwysoli 80%)
  • Asesiad dau: Cwis Ar-lein (Pwysoli 20%)

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r Cwrs

Cwrs 1: 30 Ionawr 2023

Cwrs 2: 17 Ebrill 2023

Cwrs 3: 26 Mehefin 2023