Dogfennau

Cod Ymddygiad Aelodau’r - Bwrdd Llywodraethwyr

Siarter Llywodraethiant ar gyfer Prifysgolion yng Nghymru

Canllawiau ar Annibyniaeth Llywodraethwyr

Erthyglau Addysg Uwch

Cofrestr Buddiannau Llywodraethwyr

Datganiad Ymgysulltu â Rhanddeiliaid

Rheolau Sefydlog y Brifysgol

Datganiad Prif Gyfrifoldebau

Datganiad ar ddefnyddio Data Meincnodi / Cymharol

Siarter Llywodraethiant ar gyfer Prifysgolion yng Nghymru – Ymrwymiad i Weithred

Cytundeb Perthynas Rhwng Prifysgol Glyndwr Wrecsam ac Undeb Myfyrwyr

Content Accordions