Cymorth drwy'r Argyfwng Costau Byw 

Mae costau byw wedi cynyddu i bawb - mae rheoli ein cyllid a dod o hyd i'r cydbwysedd cywir yn mynd yn anoddach. Rydyn ni'n ceisio dod o hyd i ffyrdd o'ch cefnogi ochr yn ochr â'r gefnogaeth bresennol sydd gennym eisoes ar waith. Fe welwch gysylltiadau â chefnogaeth, lles, cyllid a mwy yma.

 

Rydym wedi creu'r dudalen hon i ddwyn ynghyd y cymorth ariannol a lles sydd ar gael ar-lein ar hyn o bryd ar campws Wrecsam.

* Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n barhaus wrth i fwy o wybodaeth, cefnogaeth a chyngor gael eu darparu. 

Content Accordions