Mae Coleg Capital yn aelod o Grŵp Addysg Capital wedi'i sefydlu gan Academydd ac Addysgwyr proffesiynol arweiniol, yn cynnig addysg a rhaglenni gwobrwyol yn ardal yr UAE ers 1998. Gweledigaeth Capital ydi "I ddod yn enw cartrefol ym maes addysg academaidd a phroffesiynol. Byddem yn partneru gyda'r darparwyr addysg gorau ac yn dod á'u hymarferion gorau i mewn ac yn hwyluso'r gymuned i elwa o hynny".

Mae Coleg Capital, Dubai yn cynnig y graddau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam canlynol:

  • BA (Anrh) Busnes L6 Ychwanegol
  • MBA
  • MA Rheoli Adnoddau Dynol

Am fwy o wybodaeth, gyrrwch e-bost i study@capital.college