Sefydlwyd Coleg Hyder Malaysia ym 1987, mae Coleg Hyder yn arloesol yn y maes Addysg Twristiaeth a Lletygarwch. Fel arweinydd rhagredegol, mae Coleg Hyder yn parhau i ddechrau profiadau dysgu sy'n berthnasol i leoliad gwaith yfory. Mae'r cynnig cyfredol yn ymestyn i Reoli Busnes, Cyfrifeg, Cyfathrebu Crynswth a Rheoli Digwyddiadau. Mae'r cyrsiau yma, a gafodd eu dewis yn ofalus, yn paratoi ar gyfer y Diwydiant Twristiaeth a Lletygarwch sy'n tyfu'n sydyn.

Bydd Coleg Hyder yn cynnig y graddau Prifysgol Glyndŵr Canlynol:

  • BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau