Mae'r Ysgol Busnes Accra yn Ysgol Busnes Cristnogol mawreddog, wedi'i achredu i gynnig rhaglenni ôl-raddedig, israddedig a phroffesiynol a cheir eu cydnabod yn fyd-eang, mewn amgylchedd ysgolheigaidd yn ganolig ar Gristnogaeth, sy'n cyfuno ffydd a dysgu.

Gellir astudio'r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam canlynol yn Ysgol Busnes Accra, Ghana:

  • MBA
  • BA (Anrh) Busnes llawn amser a rhan-amser