Mae Coleg Barking a Dagenham yn Goleg gwobrwyol yn Romford, Essex.

Mae Coleg Barking a Dagenham wedi ymwreiddio yn y gymuned yn ystod pum degawd o gydgysylltu â chyflenwyr hyfforddiant arbenigol a busnesau lleol sydd wedi'u galluogi i gynnig detholiad ehangach o gyrsiau i sylfaen ehangach o ddysgwyr nag y buasai'n bosibl i'r Coleg ar ben ei hun.

Gellir astudio'r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam canlynol yng Ngholeg Barking a Degenham:

  • MBA Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes
  • BA (Anrh) Rheoli Busnes (Lefel 6)