Gyda dysgu o'r radd flaenaf mewn amgylchedd cefnogol, mae Bloomsbury yn cynnig cyrsiau gradd mewn busnes, y gyfraith a chyfrifeg. Wedi ei leoli yng nghalon Bloomsbury, hwb deallusol ac academaidd canol Llundain, ers 2002, mae Bloomsbury wedi ei amgylchynu gan y gorau y gall Llundain ei gynnig. Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) addysg uwch yn cydnabod a chymeradwyo’r gwella cyfleoedd dysgu myfyrwyr a geir gan Bloomsbury.


Cred Bloomsbury yw mai potensial a natur benderfynol unigolyn i lwyddo ddylai benderfynu ei ddyfodol - nid ei orffennol. Mae’r ethos hwn yn cael ei adlewyrchu yn eu gwerthoedd a’u cysyniad o ‘letygarwch radical’.

Gall y cyrsiau Prifysgol Glyndwr Wrecsam canlynol gael eu hastudio yn Sefydliad Bloomsbury Llundain:

 

 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Marchnata) rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Entrepreneuriaeth) rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes gyda Blwyddyn Sylfaen rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn Sylfaen rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Entrepreneuriaeth) gyda Blwyddyn Sylfaen rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn Sylfaen rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid rhan amser a llawn amser
 • BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn Sylfaen rhan amser a llawn amser
 • LLB (Anrh) Y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol rhan amser a llawn amser
 • LLB (Anrh) Y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol gyda Blwyddyn Sylfaen rhan amser a llawn amser
 • Meistr Gweithredol Gweinyddu Busnes
 • MSc Rheolaeth