Mae Athrofa TechnolegMae Athrofa Technoleg Hong Kong (HKIT) yn dyddio yn ôl i 1997. Dechreuodd fel Coleg o Dechnoleg Gwybodaeth ac fe ddoth yn HKIT ym mis Hydref 2003 gyda newid yr enw Saesneg. Mae Athrofa Technoleg Hong Kong (HKIT) yn athrofa sector trydydd amrywiol, sy'n hunan-gyllido a ddim yn gwneud elw, yn cynnig rhagor eang o raglenni yn lefelau ôl-uwchradd. Mae HKIT yn cynnig rhaglenni wedi'u hachredu o lefel Yi Jin holl ffordd hyd at Radd Gysylltiol, Gradd Baglor, Gradd Meistr a Gradd Doethuriaeth tramor. Mae'r rhaglenni i gyd wedi'u hachredu gan Gyngor Achredu Cymwysterau Academaidd a Galwedigaethol Hong Kong (HKCAAVQ).

Bydd Athrofa Technoleg Hong Kong yn cynnig y graddau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam canlynol:

  • BA (Anrh) Busnes
  • BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau Hong Kong
  • BA (Anrh) Cyfrifeg a chyllid