Mae Coleg Despark yn goleg arweiniol mewn cynnal a chadw moduron ac awyrennau, sy'n cynnig amgylchedd addysg o ansawdd a rhaglenni hyfforddi proffesiynol rhagorol. Sefydlwyd Coleg Despark ym mis Medi 2005, wedi'i achredu gan City & Guilds, DU. Symudon nhw i'w campws presennol yn Selangor yn 2009. Yn 2014, cyflwynodd Despark rhaglenni BTEC Pearson.

Mae Coleg Despark yn cynnig y radd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ganlynol:

  • BEng (Anrh) Peirianneg Moduron