Cafodd Grŵp Colegau NPTC eu ffurfio yn 2013 yn dilyn uniad Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys. Mae'n un o ddarparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru, yn cwmpasu 30 y cant o dirwedd y wlad gyda chyfanswm o naw campws yn ymestyn o'r De i'r Gogledd. 

Credir NPTC fod cymwysterau a hyfforddiant yn allweddol i lawer o lwybrau gyrfaoedd gwerth chweil. Gydag un o'r niferoedd ehangaf o gyrsiau sydd â ffocws gyrfaol ar gael, a cheir eu darparu gan staff addysgu cymwysedig iawn sydd â chyfoeth o wybodaeth am y diwydiant, bydd Grŵp Colegau NPTC yn agor y drws i ddyfodol llwyddiannus a buddiol.

Mae’r bartneriaeth rhwng Grŵp NPTC a Phrifysgol Glyndŵr yn golygu bod y coleg yn darparu'r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol:

  • BA (Anrh) Saesneg a Hanes - Campysau Aberhonddu a Chastell-nedd
  • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes a TG - Campws Aberhonddu
  • BSc (Anrh) Rheolaeth Adeiladu - Campws Afan
  • BSc (Anrh) Cyfrifiadura Lefel 6 Ychwanegol - Campws Castell-nedd
  • BSc (Anrh) Cyfrifiadura - Campws Castell-nedd
  • BSc (Anrh) Seiberddiogelwch - Campws Castell-nedd