Sefydlwyd Coleg Gweinyddiaeth Busnes UDC ym 1986, gyda mwy na 30 blynedd o ardderchowgrwydd dysgu ac addysgu o'u dau gampws, Shenzhen a Beijing. Fe wnaeth degau o filoedd o uwch reolwyr ymgymryd â'r cwrs i dderbyn eu MBA neu DBA gan UDC.

Derbyniodd UDC nifer o wobrau gan Shenzhen a Beijing gan gynnwys Dyfarniad Arbennig Athrofa Ymarfer yn Zhenzhen, Gwobr Menter Onest ymhlith dinasyddion Shenzhen, Gwobr Gwasanaeth o Ansawdd Brand Adnabyddus, ayyb. Danfonir mewn Mandarin.

Mae Coleg Gweinyddiaeth Busnes UDC yn cynnig y gradd(au) Prifysgol Glyndŵr canlynol:

  • MBA