Mae Ysgol Dylunio Inchbald, yn Llundain, yn ysgol Dylunio Mewnol, Addurno Mewnol a Dylunio Gerddi annibynnol, sy'n cynnig cyrsiau ar-lein a mewnol o Raddau MA a Diplomâu Ôl-raddedig i gyrsiau rhagarweiniol byr.

Wedi'i sefydlu ym 1960, Inchbald yw'r ysgol dylunio mewnol gyntaf yn Ewrop, ac mae'n darparu hyfforddiant eang ar gyfer dylunwyr sy'n dymuno arbenigo mewn gwaith tai a masnachol uchel ei fri.

Mae'r bartneriaeth rhwng Ysgol Dylunio Inchbald a Phrifysgol Glyndŵr yn golygu bod y coleg yn darparu'r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol:

  • BA (Anrh) / BA (Ord) / Dip HE Dylunio Mewnol Pensaernïol
  • BA (Anrh) / BA (Ord) / Dip HE Dylunio Gerddi
  • Tyst AU Dylunio
  • Tystysgrif Glyndŵr mewn Dylunio ac Addurno Mewnol
  • Tystysgrif Glyndŵr mewn Dylunio Gerddi
  • MA Dylunio Pensaernïol Mewnol
  • MA Dylunio Gerddi
  • Diploma Ôl-raddedig mewn Dylunio Pensaernïol Mewnol
  • Diploma Ôl-raddedig mewn Dylunio Gerddi